Lyrics

 

Ulla Pirttijärvi & Ulda: ULDA (2012)

UldadikipakA2012

 

 

 

 

 

 

1. Guovssahasat

Guovssahasat vel jongo jo

Nástealmmi lášmeš dánsarat holbbiid šlivggodit

Guovssahasat vel jongo jo

 

1. Northern lights

Northern lights,

The vigorous dancers of the starry sky,

Fling the hems of their skirts

 

1. Revontulet 

Revontulet, revontulet,

tähtitaivaan notkeat tanssijat helmojansa hulmuttavat (heittelevät)

 

Šuokŋa/ Music: Pirttijärvi Sánit/ Lyrics: Pirttijärvi Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik, percussion/ Marko Jouste: ud-lute/ Mikko Vanhasalo: ney-flute

 

2. Gihte Hánsa

Sáŋgevárri dat lei varaiduvvan geažis geahččái

Gumpe lei mu vieljan

Vieljan maid lean gottan Sáŋgeváre latnjasiidda

Gumpe lei mu viellja.

 

2. Gihte Hánsa

On mountain Sáŋgevárri there is blood from side to side

The Wolf was my brother

I have killed my brother

among young birch trees at mountain Sáŋgevárri

 

2. Gihte Hánsa

Sankivaaran päästä päähän verijuovat ulottuivat

veljeni suden surman loukkuun Sankivaaran ajoin,

nuoreen koivikkoon veljeni näin nyt surutta surmasin.

veljeni Suden.

 

Šuokŋa/ Music: Trad Sánit/ Lyrics: Trad. Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Tuomi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik/ Marko Jouste: ud-lute, kemençe/ Mikko Vanhasalo: framedrum, harmonium/ Janne Tuomi: framedrum, bassdrum

 

3. Vulle Mihkku

Vuoi dan Migina, lei dan dego luohti, lueđe go lei jo

Na ránddočuoldda go go de, girddihii rastá go vel jo

Na vuoi dan Migina, lei dan de go luohti, lueđe go lei jo

 

3. Vulle Mihkku

Vulle Mihkku, he was, like a yoik

Drove with a reindeer sledge so fast

That he smached a pole to pieces

at the wood-chopping place

 

3. Vulle Mihkku 

Voi! Mihkku se kyllä oli jo, joikunsa kyllä oli jo,

halonhakkuupaikan seipään, poikki porolla ajoi jo.

Mihkku se kyllä oli jo

 

Šuokŋa/ Music: Trad. Sánit/ Lyrics: Trad. Heivehan/ Arr.: Pirttijärvi

Ulla Pirttijärvi: yoik

 

4. Hildá

Hildá jo nieiddaš go, eatni jo uhca nieiddaš vel jo,

Ánne jo váris go bohccuid jo guođoha vel jo,

Ohce jo jogas go guliid jo oaggu vel jo

 

4. Hildá

Hildá, mother’s little girl

In Ánnevárri she herds reindeer

In river Ohcejohka she fishes

 

4. Hildá

Hilda tyttönen, äidin pieni tyttönen,

Anni-vaarassa, poroja hän paimentaa

Utsjoella vielä kun, ruokakalat kalastaa.

 

Šuokŋa/ Music: Pirttijärvi Sánit/ Lyrics: Pirttijärvi Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Tuomi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik/ Marko Jouste: mandolin/ Mikko Vanhasalo: clarinet, bassclarinet/ Janne Tuomi: percussion

 

5. Beaiveloddi

Beaiveloddi go,

Girddaša vel jongo,

Beiveloddi go jo loo

 

5. A butterfly

A butterfly flutters, a butterfly

”This yoik flew to me in a dream”

 

5. Perhonen

Perhonen lentelee, liihottelee

”tämä joiku lenteli unimaailmassa minulle”

 

Šuokŋa/ Music: Pirttijärvi Sánit/ Lyrics: Pirttijärvi Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik/ Marko Jouste: mandolin/ Mikko Vanhasalo: bassclarinet

 

6. Čálkko Niillas

Čalku vel jo, vuoi dan riggá, máilbmi vel lei jo,

gávččiduhat eallu lei dan vel jo, lávddađan jo Jávrrešduoddares jo.

Čalku vel jo

 

6. Čálkko Niillas

Čálku was rich

Like he owned the world

His herd of 8000 reindeer was spread

All over the Jávrrešduoddar area

 

6. Čálkko Niillas  

Salkko vielä, voi sen rikkaan maailma vielä,

kahdeksantuhannen porotokka oli

levittäytyneenä Jávrrestunturissa.

 

Šuokŋa/ Music: Trad/ Sánit/ Lyrics: Trad./Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Tuomi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik/ Marko Jouste: ud-lute/ Mikko Vanhasalo: framedrum, clarinet/

Janne Tuomi: framedrum

 

7. Biegga

Biegga, biegga garra biegga jo

Davvebiegga, garra soica, máttabiegga, garra guoldu jo

Fiesttarbiegga bivaldišgoahtá jo, nuortebiegga buolaš nu buolaš

 

7. A wind

A wind, harsh wind,

North wind,

blizzard,

South wind,

cold breeze,

West wind brings warm weather,

East wind means col

 

7. Tuuli

Tuuli, tuuli, kova tuuli,

Pohjoistuuli kova tuisku,

etelätuuli kylmä viima,

länsituuli lauhaa tuo,

itätuuli kylmää suo.

 

Šuokŋa/ Music: Trad/ Pirttijärvi Sánit/ Lyrics: Pirttijärvi Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik/ Marko Jouste: ud-lute/ Mikko Vanhasalo: ney-flute

 

8. Uhca Niillas

Jápmaráfi galgá leat go Uhca-Niillas suođis boahtá,

várit galget nallasit go Uhca-Nilllas suođis boahtá

 

8. Uhca Niillas

There must be dead silence

There must be space on the mountains

When Uhca-Niillas comes from the war

 

8. Pikku-Niiles

Haudan- hiljaista pitää olla kun Pikku-Niiles sodasta palaa,

Tunturille tulkoon tilaa, kun pikku Niiles sodasta palaa.

 

Šuokŋa/ Music: Trad Sánit/ Lyrics: Trad. Heivehan/ Arr.: Pirttijärvi

Ulla Pirttijärvi: yoik

 

9. Goddi

Goddi manat dego suoivvanaš jo, na goddi goddi,

Čuovggađii go vel jo silba vel jo loo,

goddi dego čuovža guolli

 

9. A deer

A deer runs fast like a shadow,

like shiny silver arrow,

like silvery whitefish

 

9. Peura

Peura menee kuin nopea varjo, peura peura,

Niin nopeaa menee kuin loistava hopeinen nuoli,

niin vaivattomasti kuin siikakala.

 

Šuokŋa/ Music: Pirttijärvi Sánit/ Lyrics: Trad. Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik, percussion/ Marko Jouste: kemençe/ Mikko Vanhasalo: bassclarinet

 

10. Gumpe

Gumpe dat lei jo vel jongo

Dalle go oaidná bohcuid de jo dalle son láhtešgoahtá vel jo vuo vuo vuo

dalle go son nugo bohcco jo borrá ja go de geargá de láhtteškoahtá

Ja go de geargá láhttemis jo de dat de njolggis vumii mielde

 

10. A Wolf

Wolf, when he sees reindeer, his hunting instinct awakens

Wolf, when he has eaten the reindeer, he begins to howl

Wolf, when he is tired of howling, he begins to run

Along the valleys

 

10. Susi

Susi se on vielä jo,

silloin kun näkee porot jo herää se metsästysvaisto jo,

ja niin kun hän poroa makustelee, ja kun kerkeää syömästä,

niin nulkkaa taas hän vuomia pitkin

 

Šuokŋa/ Music: Trad Sánit/ Lyrics: Trad. Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Vanhasalo, Tuomi

Ulla Pirttijärvi: yoik/ Marko Jouste: percussion, kemençe/ Mikko Vanhasalo: bassclarinet/ Janne Tuomi: percussion

 

11. Mánnu

Vuoi dat mánnu vel jongo jo

Skábman dat čuovggada jo

silban herve muohttaga jo

 

11. Moon

Moon, it shines like a polar night,

Colours snow with a silvery glitter

 

11. Kuu

Kuu kaamoksena loistaa ja

hopean kimalteella

lumen myös koristaa.

 

Šuokŋa/ Music: Mattis Hætta (Simmona Máhtte) Sánit/ Lyrics: Mattis Hætta (Simmona Máhtte)/ Pirttijärvi Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik, percussion/ Marko Jouste: kemençe/ Mikko Vanhasalo: bassclarinet, harmonium

 

12. Áigi

Áigi ii jo bisán, dat hurgá vel jongo,

ođđa áigi jo boahtá jo vel,

boares áigi vajalduvvá go

man riggodahkan jo jáhkit jo,

dat gefodat sáhtá leat ge jo, dan ođđa áiggis vel

Áigi ii jo bisán dat hurgá vel jongo,

ja dat bohtet dat ođđa olbmot jo min maŋŋá vel jo,

ja dat ellet iežaset áiggis vel jongo

 

12. Time

Time does not stop, it just goes forward

New time comes, old vanishes

What we believe to be precious

Might be valueless in the future

Time does not stop, it just goes forward

After we’re gone, new generations will come,

And live in their own time

 

12. Aika

Aika ei pysähdy, eteenpäin etenee, se vain kiitää

uusi aika uutuuttaan saapuu,

vanha aika unholaan vaipuu,

uudessa ajassa vanhan ajan kalleudet,

arvonsa ne saattavat/ voivat kadottaa

Aika ei pysähdy, eteenpäin etenee,

Jälkeemme uudet sukupolvet tallaavat,

elämöiden omassa ajassansa.

 

Šuokŋa/ Music: Pirttijärvi Sánit/ Lyrics: Pirttijärvi Heivehan/ Arr.: Pirttijärvi

Ulla Pirttijärvi: yoik

 

13. Niillas-Ánde

Niillas-Ánde vuei jon go lei jo loo

liegga biegga ustit go vel jongo

Dan Niillas-Ánddes vel jongo

Dan duoddaris vel jo loo

Dat lieggabiegga ustit go vel jongo dan Niillas-Ánddes vel jongo

Dan duoddaris go vel jongo

 

13. Niillas-Ánde 

Niillas-Ánde on the mountains,

warm wind is like a friend

 

13. Niiles-Antti

Niiles-Antti vielä,

Lämmin Tuuli ystävä vielä,

Niiles-Antilla tunturissa oli

 

Šuokŋa/ Music: Pirttijärvi Sánit/ Lyrics: Pirttijärvi Heivehan/ Arr.: Pirttijärvi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik, percussion/ Mikko Vanhasalo: double-flute

 

14. Máttaruigu

Máttaruigu dat njolgalii, davi guvlui dat njolgalii,

manin son dat njolgalii, daviguvlui dat njolgalii,

agi oanedan dihtii go

Vađaid, marrasiid, guođđilii, daviguvllui dat njolgalii,

eatni gabba vel jon go

Bielloáldu njolgalii, máttaruigu dat njolgalii

marrasiid, vumiid, vadjasiid badjel okto nu njolgalii, eatni gabba vel jongo

 

14. An old reindeer cow

An old reindeer cow, ran to the North

I wonder why she ran, ran to the North

To shorten her life

Open landscapes she left behind, ran to the North

Mother’s pale-haired reindeer cow

An old reindeer cow with a bell in its neck

ran to the North, alone,

crossing all the hills and valleys

Mother’s pale-furred reindeer cow

 

14. Vanha vaadin

Vanha vaadin näin nulkkasi, kohti pohjoista nulkkasi,

miksiköhän niin nulkkasi, kohti pohjoista nulkkasi,

ikäänsä näin lyhentääkseen

aukeat, marastot kun jätti, pohjoista päin näin nulkkasi,

äidin valkko vielä

kellovaadin kun nulkkasi, vanha vaadin näin nulkkasi,

marastot, vuomat (laaksot), ylitse yksin niin kuin jo nulkkasi,

äidin valkko vielä.

 

Šuokŋa/ Music: Trad. Sánit/ Lyrics: Trad. Heivehan/ Arr.: Jouste, Pirttijärvi, Tuomi, Vanhasalo

Ulla Pirttijärvi: yoik/ Marko Jouste: mandolin/ Mikko Vanhasalo: ney-flute, framedrum/ Janne Tuomi: percussion

 

Ulla Pirttijärvi & Ulda: ROIJK (2016)

Ulla Pirttijörvi & Ulda Roijk kansi_PES_20160816

 

 

 

 

 

 

1. Uldda niehku/ Ulda’s Dream/ Uldan uni

(yoik without words)

 

2. Ovdasaš 

Doppe dat gullui boahtimin

boađedettiin vel juoigamin

čuoigga dat lávu lahkonii

muohttagii beaskkas vel savdnjilii

 

Sabehiid julggiin dat válddestii

muora vuostá daid ceggestii

báhcen mun vuorddašit sisa su

muht’ iihan dat uvssas čákŋalan

heittii fal fáhkka gullomin

 

Olggos mun mannen geahčadit

ii oktage orron oidnomin

ii luoddage vuhtton muohtagis

Ovdasaš lei go dat vel joŋgo

 

2. Premonition

I heard him coming,

coming and yoiking.

On skis it got closer to lávvu-tent

and shook off snow from his fur coat.

 

He took off his skis

and put them leaning on a tree.

I waited inside the tent

but nobody came in.

 

All the noice suddenly stopped

and then I went out to see.

Nothing was there,

not even a mark in the snow.

Was it a premonition?

 

2. Etiäinen

Siellä se kuului tulevan,

tullessansa vielä joikaavan,

hiihtäen laavua lähestyi,

lumet peskistä puisteli.

 

Sukset jaloistansa otti

ja laittoi ne puuta vasten pystyyn.

Jäin minä odottamaan sisälle

mutta eihän se ovesta sisälle tullut

 

Lopetti vain yhtäkkiä kuulumasta.

Ulos minä menin katsomaan,

ei mitään tuntunut näkyvän.

Ei jälkeäkään näkynyt lumessa.

Etiäinenkö se oli?

 

3. Ija seavdnjadasas 

Ija seavdnjadasas

jurdagat dat girddašit

vássán áiggi muittašit

boahttevuođa vuorddašit

 

Ija seavdnjadasas

jurdagat dat girddašit

iluin ja vel morrašiin

vuordámušain doaivagiin

 

Ija seavdnjadasas

jurdagat dat girddašit

beaivvi bargguin joradit

nagirvárrái rohttejit

 

 3. In the Darkness of the Night

In the darkness of the night

thoughts fly

remembering times past

waiting for times to come.

 

In the darkness of the night

thoughts fly

in joy and sadness

in expectations and in hopes.

 

In the darkness of the night

thoughts fly

in days work

and descent to hills of dreams

 

3. Yön pimeydessä

Yön pimeydessä

ajatukset ne lentävät,

mennyttä aikaa muistellen,

tulevaisuutta odotellen.

 

Yön pimeydessä

ajatukset ne lentävät,

iloissa ja murheissa,

odotuksissa ja toiveissa.

 

Yön pimeydessä

ajatukset ne lentävät,

päivän töissä pyörivät

ja univaaralle laskeutuvat.

 

4. Giđđariemut

Dalle go giđđat go boahtá jo ná, 

Álgá dat juolgi fas loktanit dál,

dánsestit birra ja steamput go

 

Dalle go beaivi go čuovga go ná, 

Ihtá de illudan sakka go ná

 

Lossa mielain jus beare de johtá jo ná, 

álgá jo dat ges jo dovdot jo ná

 

Na buorre jo mielain go jođán de ná, 

go giđđat go beaivváš go báitá jo ná

 

Dalle go várit go bivlet go ná, 

ja álddut dat misiiguin guhtot go ná,

na dalle mun illudan vel jongo

 

Dánsestan birra vel jo,  

Illudan veljon go jo

 

4. Joy of Spring

When the spring comes

Then my feet begin to feel lighter

Then it’s time for dancing and stomping aroud

When the sun comes

Then I am full of joy

 

If you walk around only with heavy thoughs, it presses you down

But when the sun shines, I go with happiness

 

When the snow beguns to melt from the mountains

And I can see the reindeers finding food

Then I am full of joy

Then my feet begin to feel lighter

Then it’s time for dancing and stomping aroud

 

4. Kevään riemut

Silloin kun kevät tulee

alkaa se jalkakin jo nousemaan taas,

tanssimaan ympäri ja tömistelemään.

 

Silloin kun aurinko alkaa taas näkymään,

silloin minä iloitsen taas paljon.

Jos raskain mielin vain kulkee, alkaahan se jo tuntumaan.

Hyvällä mielellä kuljen kun aurinko paistaa taas.

 

Silloin kun vaarat pälvehtyvät taas

ja vaatimet vasojen kanssa kaivavat.

Silloin minä taas iloitsen,

tanssin pyörien ja iloitsen.

 

5. Ruošša eanan

Ruošša eana lea nu viiddis

Ruošša eana lea nu stuoris

 

Ruššii áiggun vuolgit finadit

sápmelaččaid áiggun deaivvadit

 

Murmánskkas mun áiggun vuolgit finadit

visumohcamuša bidjen mun

Ruošša eanan lea nu viiddis

 

5. Russian Land

Russian land is big and wide.

I shall travel to Russia

to meet the Saami people there.

 

I am heading to Murmansk

and I applied for a visa.

Russian land is big and wide.

 

5. Venäjän maa

Venäjän maa on niin laaja.

Venäjän maa on niin iso.

 

Venäjälle aion lähteä käymään,

saamelaisia tapaamaan.

 

Muurmanskissa aion lähteä käymään ja

viisumihakemuksen laitoin.

Venäjän maa on niin laaja.

 

6. Girddán

Girddášingo rievssahin skierrasis guoldun,

buollašiin skeaikimin jo

vai girddášingo skuolfin jávohis soajáiguin,

seavdnjadasas bivddašeamen.

 

Girddášingo cizážin geahppa soajáiguin,

muoras murrii vizardeamen

vai goaskimin girddášin allagasas

almmi báruin sattiheamen.

 

Girddášingo čáhceloddin bárbmui,

guhkes mátki lieggasut ilbmái

vai beaiveloddin girddášin čáppa soajáiguin

geassebotta návddašeamen.

 

6. Flying

Shoud I fly as a willow grouse

Laughing in the freezing wind

Or should I fly as an owl

With silent wings looking for pray.

 

Shoud I fly as a chirping bird

Jumping from tree to tree

Or Shoud I fly as an eagle

High in the sky

 

Shoud I fly as a water bird

and migrate to the warm lands

Or Shoud I fly as a butterfly

Enjoying the summer with my gorgeous wings

 

6. Lennän

Lentäisinkö riekkona kiepistä viimassa,

pakkasella riekon äänellä nauraen

vai lentäisinkö pöllönä äänettömin siivin

yötä myöten pyytäen.

 

Lentäisinkö pikkulintuna kevyin siivin,

puusta puuhun visertäen

vai kotkanako lentäisin korkeuksissa,

ilmavirtausten mukana liitelemällä.

 

Muuttaisinko vesilintuna

pitkän matkan lämpimämpään ilmaan

vai perhosenako liihottelisin kauniilla siivillä,

kesän ajan nautiskellen.

 

7. Roijk 

Ija gávpoga márkaniin

čuodjagohte vel jo go

máilmmi jienat vel jo

Garra jienaid jienat

dat skájadedje vel jo go

 

Rocken go musihka dearpan

dat čuodjá vel jo garrasit ja ruodjá vel go

Seainnit dat juladedje

ja lásat skiladedje

ija gávpotdoaluiguin

 

7. RokYoik

In the night of the city

loud sounds echo,

harsh sounds of the world

 

Rumbling rock music

walls are grumbling

glasses are jingling

In the night of the city

 

7. Roijk

Yökaupungin markkinoilla

soivat maailman äänet,

kovina ne kaikuivat.

 

Rockmusiikki jumputus

soi kovasti metelöiden.

Seinät ne jylisivät ja lasit ne kilisivät

yökaupungin menoissa.

 

8. Miessemearkumat

Miesit ja álddut go ruovggádallet

miesit ja álddut go ruovggádallet

miessemearkumat leat jo dál de álgán

olbmot lea čoahkkanan dievva girtnu

háleštallet ja čaibmet vel jo

ja huiket vel jo

dohppes die gitta!

die dus áldu

die de boahtá

die dus miessi

 

Cahkkehit dola ja gáfestallat

áhku joavkkuin dál de jo háleštallat

vuordit dál olbmát go buktet ealu

dál de jo gullogođii vel jo

ruovggastat vuojániid jullan vel jo

 

Eallu gárddis fas jorrá

eallu go jo gárddis jorrá

 

8. Reindeer Calf Marking

Reindeer cows and calfs are barking

People have gathered together

They chat and laugh.

Someone shouts:

“Catch your reindeer!

There is your cow

And there comes the calf”

Reindeer calf marking has begun.

 

Here we are, old ladies,

waiting for men to bring the our herd to marking place

Lets put up a fire, make coffee and tell stories.

Now we can hear

the distant sound of reindeers and rumbling of the motorvehicles

Soon the herd will be here.

 

8. Vasanmerkintä

Vasat ja vaatimet ne roukuvat.

Vasanmerkkuut ovat taas alkaneet.

Ihmiset taas kerääntyneet täyteen kirnuun,

puhuvat ja naureskelevat ja vielä huudahtelevat:

Otapa kiinni!

Tuossa sinulla vaadin!

Tuossa tulee sinulla vielä vasa!

 

Sytytetään tulet ja kahvistellaan.

Ahkujoukon kanssa nyt jutustellaan.

Odotellaan kun miehet tuovat tokan aitaan.

Nyt alkoi kuulumaan

roukuminen ja ajopelien jylinä

ja porotokka se aidassa jo pyörii.

 

9. Skábmagáhtat

Skábmagáhtaid váccašan, 

gáhtačuovggat ruoksájit.

 

Skábmagáhtaid na golahan,

ruoktogeainnu fal ohcalan.

 

Geardedálut čeavládit ceaggájit,

iežas sturrodaga rábmojit.

 

Gávpot čuovggat almmi na gokčet fal

nástealmmi šealguma hávkadit

Skábmagáhtaid na golahan,

ruoktogeainnu fal ohcalan.

 

9. Streets of Polar Night

I walk the streets of Polar Night

Surrounded by red lights

I walk the streets of Polar Night

Looking for the way home

 

High-risers stand up tall

and brag about their greatness

City lights hide the stars from the night sky

 

9. Kaamoskadut

Kaamoskatuja näin kävelen,

kadun valot näin punertaa.

Kaamoskatuja näin kulutan,

kotitietä etsien.

 

Kerrostalot ylpeinä tönöttävät,

omaa suuruttaan kehuskelevat.

Kaupungin valot taivaan peittävät,

tähtitaivaan loisteen tukahduttavat.

 

 

10. Oarbbes duoddarat 

 Jođii son badjel duoddara

vieltti son vulos go čuoiggai čierastii jo

orohaga lahkonettiin suorganii

oidnosis ledje buollán goađit

suovvan gutnan ruoktu dál.

 

dál čierastit doppe

amas johttit, vieris boahttit

suoivana hámiin dat gopmohallet romohallet

bajás vulos johtet šuvvamin.

 

Dan oarbbes duoddariid goahtái

livččengo bovdejuvvon

liekkusvuođain guossohuvvon

 

10. Orphan Mountains

Long time ago

old man skied over the mountains

on his way home

As he slided downhill

he saw the burned huts

his home, only smoke and ashes

 

There are strangers

Now on these same mountains

hissing up and donw the same slope

like ghosts, like shadows

 

I wonder, if I would be welcomed

To the hut of this old man

 

11. Orvot tunturit

Kulki hän ylitse tunturin hiihtäen

Ja laski alas mäen.

Asuinpaikkaa lähestyessään säikähti.

Näki palaneet kodat,

savuna, tuhkana oli koti.

 

Nyt laskevat siellä

vieraat kulkijat, vieraat tulokkaat.

Varjon hahmossa ne kummittelevat ja rumistelevat,

ylös alas suhisten kulkevat.

 

Siihen orvon tunturin kotaan

olisinko ollut tervetullut?

Olisinko ollut lämmöllä kutsuttu?

 

12. Dološ máidnasat

Bajásšattaimet dan áigge

go olbmot máinnastedje

Dološ máidnasiid maid ledje

gullan sin máttarmáttuin juo

 

Máidnasat muitaledje

gufihttariin, stáluin, jámežiin

Dološ boazobarggu fearániin

Go guođohedje čuoigga duoddariin

 

Gulatgo gufihttariid juoigamen

dološ máidnasiin, vel juo

Oainnatgo dološ ádjá čuoigamin

ealloravddain vel, ravddain vel

 

Birgejupmi luonddu salas

Gazzon sroaŋggeš dálkkiid čađa

Luonddu fámuid gudnejahttin

ohppon lei áhči ráđiiguin, áhči ráđiiguin

 

Gulatgo gufihttariid juoigamen

dološ máidnasiin, vel juo

Oainnatgo dološ ádjá čuoigamin

Ealuravddain vel, ravddain vel

 

11. Old Stories

We grew up in the time

When people told old stories

Which they had heard from their ancestors

Stories of kufittars, staalos and ghosts

And how they herded reindeers in mountain by skis

 

Can you hear kufittars yoik in the old stories?

Can you see how the old men ski around the herd?

 

The way, how to the get along in the nature

Was learned in the harsh winds

Father taught respect for nature

 

Can you hear kufittars yoik in the old stories?

Can you see how the old men ski around the herd?

 

11. Vanhat tarinat

Ylöskasvoimme siihen aikaan

kun ihmiset tarinoivat

entisaikojen tarinoita,

joita olivat kuulleet esi-isiltään.

 

Ne tarinat kertoivat

kufittareista, staaloista ja kummittelijoista,

vanhan ajan porosattumuksista

kun ihmiset paimensivat tunturissa hiihtäen.

 

Kuuletko kufittarien joikaavan

vanhoissa tarinoissa?

Näetkö vanhojen äijien hiihtävän

porotokan reunoilla?

 

Pärjääminen luonnon sylissä

oli opittu kovissa tuiskuissa.

Luonnon voimien kunnioitus

oli opittu isien neuvoista.

 

Kuuletko kufittarien joikaavan

vanhoissa tarinoissa?

Näetkö vanhojen äijien hiihtävän

porotokan reunoilla?